top of page

ROG Monitor là khái niệm hoàn toàn mới về nghệ thuật thiết kế màn hình

9:26, 20/1/24

ROG Aura Monitor Light Bar, Ergo Monitor Arm, Swift OLED có thể sẽ khiến bạn thay đổi về khái niệm màn hình truyền thống để mở ra thế giới của thiết kế đầy tính nghệ thuật trên thế hệ sản phẩm công nghệ hiện nay.

ROG Monitor Light Bar


ROG Monitor Light Bar

ROG Monitor Light Bar

ROG Ergo


ROG Ergo


ROG Ergo


ROG Ergo

ROG Swift OLED


ROG Swift OLED


ROG Swift OLED cong

ROG Swift OLED cong


ROG Swift OLED cong

HD

bottom of page