top of page

Thiết bị dưới dạng dịch vụ (DaaS): Xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

6/1/24

Dịch vụ Thiết bị dưới dạng dịch vụ (DaaS) là gói hỗ trợ mang đến giải pháp quản lý và cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) như laptop, máy bộ, smartphone và thiết bị di động dưới dạng thuê bao trả phí định kỳ, thay thế cho việc mua riêng lẻ từng thiết bị.


Biểu đồ dự đoán phát triển dịch vụ thuê thiết bị (DaaS) tại Việt Nam. Nguồn: IDC


Theo IDC, chi tiêu cho DaaS tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 25% từ năm 2022 đến năm 2027. Đến năm 2027, chi tiêu cho DaaS dự kiến sẽ bằng 45% mức chi tiêu mua thiết bị, chiếm 12% tổng chi tiêu CNTT tại Việt Nam, tăng 240% so với năm 2022.


Áp dụng hình thức DaaS đem lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Đầu tiên phải kể đến khả năng tối ưu chi phí đầu tư khi giảm bớt gánh nặng tài chính so với giải pháp truyền thống là mua thiết bị, đồng thời duy trì đội ngũ nhân lực IT để vận hành. Đơn giản hoá quy trình vận hành và quản lý với sự hỗ trợ liên tục từ đơn vị cung cấp DaaS, có thể linh hoạt điều chỉnh quy mô thiết bị theo từng giai đoạn phát triển, cho phép doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

HH

bottom of page