top of page

Intel Innovation 2023: Tăng tốc sự Hội tụ của AI và Bảo mật

21/9/23

Ngày thứ hai trong khuôn khổ sự kiện Intel Innovation 2023, Intel đã cung cấp một cái nhìn chi tiết về các triết lý ưu tiên nhà phát triển và hệ sinh thái mở của Intel đang hoạt động nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nắm bắt những cơ hội mới.

Intel giới thiệu phương pháp tiếp cận được điều khiển bởi phần mềm và tăng tốc bằng silicon dựa trên nền tảng của tính cởi mở, sự lựa chọn, sự tin tưởng, và tính bảo mật:


Intel tham gia vào Unified Acceleration Foundation, một tổ chức mới được thành lập bởi Linux Foundation. Intel cũng sẽ đóng góp cấu hình oneAPI để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển đa nền tảng trên nhiều kiến trúc khác nhau.Dịch vụ xác thực mới đã có thể được sử dụng. Đây là một phần của Intel® Trust Authority. Dịch vụ này cung cấp đánh giá độc lập và thống nhất tính toàn vẹn của môi trường thực thi đáng tin cậy (trusted execution enviroment, viết tắt là TEE) từ Intel, khả năng thực thi chính sách, và kiểm tra các hồ sơ.Hợp tác với nhiều nhà cung cấp phần mềm hàng đầu như Red Hat, Canonical, và SUSE để cung cấp các bản phân phối được Intel tối ưu nhằm đảm bảo các nhà phát triển có thể truy xuất phần cứng và phần mềm cần thiết khi cần mở rộng quy mô về hiệu năng.


Intel công bố các kế hoạch để phát triển bộ gia tốc (accelerator) mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) để giảm chi phí hiệu năng liên quan đến mã hóa đồng hình hoàn toàn (fully homomorphic encryption, viết tắt là FHE). Phiên bản thử nghiệm beta của bộ công cụ được mã hóa dành cho các nhà phát triển sẽ ra mắt vào cuối năm nay.


AD

bottom of page