top of page

HONOR Porsche Design và HONOR AI nổi bật tại MWC 2024, tạo nguồn cảm hứng về xu hướng thời trang công nghệ tương lai

3:05, 28/2/24


Thiết kế thời thượng Porsche Design, 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR, 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic6 Pro, 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Pad 9 cùng 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 AI đã được CEO của 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 - ông George Zhao đã giới thiệu đến người dùng toàn cầu tại MWC 2024 và tạo nguồn cảm hứng đặc biệt về xu hướng thời trang công nghệ tương lai.


𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR PORSCHE DESIGN


𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR PORSCHE DESIGN

𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR PORSCHE DESIGN


𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic6 Pro

𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic6 Pro


 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 AI

 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 AI


Đối tác đồng hành cùng 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑

Đối tác đồng hành cùng 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑


 Series sản phẩm mới nhất 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑

Series sản phẩm mới nhất 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑

Xu hướng thời trang công nghệ

Nghệ thuật đại chúng
bottom of page