top of page

Dell Technologies nhấn mạnh những xu hướng nổi bật sẽ định hình ngành công nghệ trong năm 2024

1:50, 6/1/24

Dell Technologies đã nhấn mạnh những xu hướng nổi bật sẽ định hình ngành công nghệ trong năm 2024 và nhiều năm tới, cũng như chỉ rõ cách Dell đang làm việc với các doanh nghiệp nhằm định hướng những xu hướng này và xây dựng dựa trên cơ hội đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Dell Technologies đã tổ chức hội thảo trực tuyến Visions 2024 tại khu vực APJ với sự dẫn dắt bởi ông John Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Dell và ông Peter Marrs, Chủ tịch của Dell tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản.


Sự kiện nhấn mạnh những xu hướng nổi bật sẽ định hình ngành công nghệ trong năm 2024 và nhiều năm tới, cũng như chỉ rõ cách Dell đang làm việc với các doanh nghiệp nhằm định hướng những xu hướng này và xây dựng dựa trên cơ hội đổi mới sáng tạo trong khu vực.


  • Generative AI sẽ chuyển từ giai đoạn tiến hóa sang tối ưu hóa, các đoạn hội thoại sẽ mang tính thực tiễn nhiều hơn so với mang tính lý thuyết như hiện nay.

  • Phương pháp tiếp cận “Edge Platform” sẽ trở nên phổ biến hơn với các doanh nghiệp và hệ sinh thái nhờ các mô hình đơn giản hơn dựa trên edge platform.

  • Hạ tầng Zero Trust sẽ được đưa vào sử dụng và bắt buộc vào năm 2024 ở nhiều lĩnh vực.

  • Dell là đơn vị hàng đầu trong việc hợp nhất các công nghệ và các cơ hội tăng trưởng kinh doanh, tạo ra một tương lai làm việc dựa trên dữ liệu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) thông qua hợp tác.

HD

bottom of page